FO-krönika: Ett bildat LUF är ett bra LUF

Erik Berg, förbundsordförande LUF

Det har gått lite mer än en vecka sedan kongressen när jag skriver detta. Mina energinivåer är fortfarande mycket höga efter att vi alla fått träffas i Borås, jag har så uppskattat alla bra inlägg från talarstolen, vår hemskt trevliga middag, och brädspelsomgångarna mellan förhandlingspassen. Dessutom har jag ju numera ett roligt nytt jobb med trevliga kollegor.

Valrörelsen är över. Nu är tiden för längre resonemang och smarta tankar. Sverige behöver en politik som inte alltid handlar om att vara som mest raljant. LUF:s roll att spela nu är att bli ännu smartare och att erbjuda bra och genomtänkta idéer till vårt parti och till den allmänna debatten.

René Descartes sa att han finns eftersom han tänker, och jag tror att samma sak stämmer för vår rörelse. Vi liberaler är inte värda mer än våra förmågor att hitta världens ofriheter och att lyckas (eller åtminstone försöka) bekämpa dem. Vår politik ska inte bara ha frihetliga intentioner, utan också frihetliga resultat. Då måste vi förhålla oss till andras kunskap, till tidigare erfarenheter och forskning. Ja, då måste vi våga tänka ännu längre.

Det tydligaste exemplet på när beprövad metod och politisk retorik inte går ihop är i debatten om fri hyressättning på bostadsmarknaden. Politiskt satta pristak, som vi har i Sverige idag på bostadsmarknaden, är väletablerat inom nationalekonomisk forskning som ett extremt ineffektivt sätt att driva ner priser. Själva grunden för marknadens beteende är ju just att konsumenter och producenter ska kunna mötas vid en jämvikt. Ett pris som täcker produktionskostnaden, men som också är skäligt för konsumenten. Om staten då förbjuder ett jämviktspris från att uppstå, ja då står vi förr eller senare utan tillräckligt med bostäder. Intentionen att folk ska kunna bo billigare, ger resultatet att folk inte har någonstans att bo alls.

Men utöver sakkunskaperna finns något mer, en resonerande och öppen tanketradition vars största tänkare influerar mycket av det vi gör än idag. Vi har ett ansvar gentemot alla dem som bar de liberala tankarna förr. Ett uppdrag att fortsätta, och att komma längre än de någonsin gjorde i arbetet för att skapa frihet. Att förstå varifrån den kommer är en nyckel för varje person som vill bottna i den liberala ideologin. Därför måste LUF vara en plats för liberal bildning. Vi måste läsa och vi måste skriva. Vi måste debattera, inte bara om dagens aktuella politiska frågor, men också på ett djupare plan. Om samhällskontraktet, naturliga rättigheter och om statsvetenskap verkligen är en vetenskap på riktigt, och inte en konstform (för ibland har jag mina tvivel).

I LUF ska man kunna göra allt möjligt. Varken tak eller trösklar ska hindra från att delta och utveckla sina liberala tankar. Oavsett formen handlar detta om liberal bildning. Bildning är något som gör oss bättre på att uppnå annat, att komma fram till bättre politiska förslag – men är också värdefullt i sig. Det är exempelvis utöver att vara värdefullt för den liberala tankeutvecklingen också förbannat kul att läsa både Rawls och Nozick, för att sedan titta på den moderna tidens utmaningar ur deras respektive synsätt.

LUF ska bli en plats för bildning och kunskap. Vi ska ha bokcirklar. Vi ska ha fler och bättre utbildningar för den nyaste och den mest erfarne medlemmen. Vi ska fortsätta debattera allt mellan himmel och jord, och arbeta fram liberal politik så välgenomtänkt att makthavarna inte har något annat val än att göra verklighet av den. Så läs, debattera, tänk. Det gör liberalismen mer liberal, och LUF bättre.

Romina Pourmokhtari
Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet