Gästskribent: Ensam är inte stark!

Gulan Avci
Gästskribent, partisekreterare (L)

Från att leva till att överleva. Från frihet till ofrihet. Från fred till krig. Över en natt förändrades livet för miljontals människor i Ukraina och en ny verklighet tog vid. Den 24 februari var det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och hela världen tvingades in i en ny världsordning med en ny säkerhetspolitisk doktrin att inte bara förhålla oss till, utan bli en del av.

Det är fortfarande svårt att ta in att det plötsligt är ett brinnande krig i Europa. Att flyganfall, tortyr och flykt undan Rysslands barbari är den nya verkligheten i ett demokratiskt land. Att ett land i vårt direkta närområde, en fri och oberoende demokrati, är under ockupation. 

Just nu finns det ingen händelse som är så central och viktig som kriget i Ukraina. Rysslands vidriga anfallskrig är en attack på den europeiska gemenskapen. Ukrainas folk kämpar heroiskt för att försvara sitt land, men också hela Europas demokrati, frihet och säkerhet.

Jag är stolt över att Sverige och resten av Europa slutit upp, tagit ansvar och stöttat Ukraina och det ukrainska folket reservationslöst, såväl militärt, ekonomiskt, politiskt som humanitärt. För att försvara de värden som vi i Sverige så många gånger tagit för givna, är det helt avgörande att vi fortsätter att stå enade – mot barbariet och Putins farliga ambitioner att återuppliva ett gammalt välde som förtryckte miljontals människor.

Internationellt samarbete, och europeiskt samarbete i synnerhet, är helt avgörande för att försvara de demokratiska kärnvärdena. Sverige har förvisso varit skonade från krig i över 200 år. Det ska vi vara tacksamma för, men flera hundra år av fred kan aldrig ses som en garanti för att vi fortsatt kommer att vara skonade. 

När kriget eller krisen kommer är ensam aldrig starkast. Freden, friheten och demokratin försvaras bäst i allianser, inte i allianslöshet. Det har vi Liberaler förstått i flera decennier, och det är glädjande att fler partier, drygt 30 år senare, förstått detsamma. 

Den 22:a mars 2023 röstade Sveriges Riksdag ja till svenskt Nato-medlemskap. För två år sedan dundrade den tidigare försvarsministern Peter Hultqvist ut från talarstolen på Socialdemokraternas kongress att Sverige aldrig skulle bli medlem i Nato så länge han var försvarsminister. Vi vet alla hur det blev med det. 

Liberalerna har varit före sin tid i frågor som idag är helt avgörande för vår gemensamma framtid. Upprustningen av försvaret, medlemskap i Nato och inte minst har vi gått i bräschen för det europeiska samarbetet. 

Det finns de som fortfarande tvivlar på såväl Nato-medlemskap som Europasamarbetet. De som vill isolera Sverige från omvärlden, och som tror att protektionismen är framtiden. Vi liberaler tror på det motsatta. Vi kommer fortsätta att leverera morgondagens politik och vår uppgift framöver är att fortsätta belysa vikten av internationellt samarbete, och ett starkt och enat Europa. 

Det är med en stark liberal uppställning i Bryssel som vi på riktigt kan försvara de landvinningar som gjorts för demokratin och friheten. Om drygt 440 dagar är det val till Europaparlamentet. Jag ser fram emot att gå in i nästa års valrörelse tillsammans med Liberalernas ungdomsförbund – för ett starkare Sverige, ett friare Europa och en liberalare omvärld! 

Gulan Avci
Partisekreterare (L)