Vice-kandidat: Elin Hjelmestam

Käre läsare av Liberal ungdom, särskilt ni som läser för första gången och är en av de över 1600 medlemmar som värvades under valrörelsen.

Ni behövs och alla våra medlemskap spelar roll.

Mitt namn är Elin Hjelmestam och jag har varit medlem i vårt förbund i sju år. Jag gick med under min första termin på gymnasiet när politikerna stängde gränserna till Sverige. Jag tyckte inte längre att jag kunde stå och se på när de förvandlade humanism till girighet, öppenhet till slutenhet.

Det finns inget som kan jämföras med våra insatser. Vi är den viktigaste kraften för friheten. När världen ser ut som den gör är det vår plikt att fortsätta kämpa.

Jag söker ert förtroende att leda förbundet som vice ordförande. Jag gör det av två huvudsakliga skäl.

För det första deltar vårt moderparti skrivande stund i regeringsförhandlingar med ett rasistiskt parti. När ni läser det här har kanske förhandlingarna rotts i hamn. Vårt ansvar som ideologisk vakthund till partiet vara större än någonsin.

För det andra måste liberalismen och LUF finnas och verka i hela landet. Det är av yttersta vikt att alla distrikt får de förutsättningar som behövs för att driva verksamhet och både värva och ta hand om sina medlemmar.

Jag vill tillsammans med er vara vakthunden och göra LUF starkare. Jag hoppas att ni ger mig förtroendet att göra det som er vice ordförande.

Sist vill jag passa på att uppmana er att åka på kongressen. Det är bland det roligaste i LUF och ni kommer få vänner för livet. Jag hoppas att vi ses där!

Elin Hjelmestam
Kandidat till vice förbundsordförande