FS-kandidat: Jonathan Lilja

Hej, du LUFare som läser detta. Om mindre än en månad är det dags för kanske det bästa som händer under ett LUF-år: kongressen. Oavsett om du som läser detta är en ny eller lite äldre medlem hoppas jag att du har möjlighet att hänga med på kongressen, för det är bland det bästa vi har.

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för att jag vill att framtidens kongresser ska vara ännu mer välfyllda än den som händer nu i höst. Under alla mina år i LUF har det funnits distrikt som saknar verksamhet och som inte representeras på kongressen, men nu riskerar de att bli fler än någonsin. Trots en grym valrörelse är idag flera distrikt i princip inaktiva, och på grund av dåliga regionval riskerar aktiva distrikt att behöva välja mellan att skicka sina medlemmar till kongressen eller att ha ett aktivt verksamhetsår.

De kommande åren måste LUF fokusera på att stärka organisationen och distrikten. Jag vet vilket jobb det krävs för att starta i gång, utveckla och förvalta ett distrikt som går från en vit fläck i LUF till ett av förbundets större. Jag vet för jag har gjort exakt det under snart 5 år som distriktsordförande för LUF Kalmarsund.

Förbundsstyrelsen och förbundsexpeditionen behöver vara närvarande i att värva, återvärva och aktivera medlemmar tillsammans med distrikten, hitta former för att stödja distrikt som saknar intäkter ekonomiskt samt stötta nyblivna distriktsordföranden genom ett mentorskapsrogram. För detta, och mycket mer, hoppas jag på ert förtroende på kongressen i höst!

Jonathan Lilja
Kandidat till ledamot av förbundsstyrelsen