FS-kandidat: Jacob Welander

Lite långsiktigare liberalism

Jag kandiderar till FS därför att jag tycker att politik är viktigt. Därför vill jag säga något om hur jag ser på politikens roll i vår samtid. 

Efter pandemins nedstängningar sköljde Rysslands invasion av Ukraina in över världen. Med sig bar den en krigsekonomi med dramatiskt höjda priser på bränslen och livsmedel med sänkningar av reallönerna som följd. Förvisso kan en lågkonjunktur vara sund ur ett systemperspektiv, kyla ned en överhettad bostads- eller arbetsmarknad och bli ett eldprov som sållar bort mindre lyckade affärsidéer.

Samtidigt vittnar räddningsmissionen om att även många av de hushåll där åtminstone en har ett arbete ändå tvingas vända sig till dem för att få mat på bordet. Det går inte att blunda för allvaret. På kort sikt kan politiken inte göra mycket utan att spä på inflationen men för att mildra nästa kris krävs politiska reformer för att stärka konkurrenskraften och sänka arbetslösheten. Ett ansvarsfullt liberalt parti måste finansiera skattesänkningar med nedskärningar och liberalisera arbetsmarknaden. 

Jag skulle vilja sammanfatta min politiska mission med vikten av långsiktighet. Om vi ska se till att vår planet går att leva på om 100 år är det just i det långa perspektivet vi måste tänka. Vikten av ansvarstagande över tid är också en av de viktigaste anledningarna till min starka tro på äganderätten och den entreprenörsdrivna ekonomin. I FS vill jag därför utveckla en framåtblickande strategi för den liberala rörelsen och en liberalism för framtiden. 

Jacob Welander
Kandidat till ledamot av förbundsstyrelsen