FO-kandidat: Anton Holmlund

Det är inget enkelt åtagande att bära frihetens budskap i en auktoritär tidsanda, men vi måste göra det. Även när det känns som att vi kvävs av de antiliberala krafternas tryck måste vi klara av att stå emot. 

LUF har en unik idédebatt, stort genomslag i media, inflytande i partiet och fantastiska medlemmar. Vi tar fram bra politik och får gehör för den både i media och i partiet. Efter valet tar LUFare plats i nämnder och fullmäktigen över hela landet. Visst ska vi glädjas åt det, men det finns bekymmer.

I flera regioner finns inget LUF-distrikt alls. Många distrikt har svårt att få ihop till en styrelse och fler därtill har svårt att bemanna bokbord och anordna CL. Det här är inget nytt, när jag gick med i LUF ställdes det första mötet jag skulle gå på in på grund av för få anmälda deltagare. Mitt ordförandeskap kommer uppvärdera medlemsvärvning.

Att vi är för få medlemmar är grundproblemet. Symtomen av detta grundproblem är flera andra problem. Det största problemet är att för få personer delar på för stor arbetsbelastning och bränner ut sig och sitt engagemang. Det är inte enkelt att bära en klubb och ett distrikt på sina egna axlar. Förbundet kan såklart hjälpa när det krisar men i längden är den enda lösningen att det finns fler aktiva medlemmar som vill hjälpas åt. Det är svårt att vara sekreterare, kassör, kampanjansvarig, CL-planerare och instagramansvarig samtidigt. Att vara fler sprider inte bara ut ansvaret på fler personer, det sprider även ut makten på fler personer. Jävsituationer och moraliska risker minimeras om fler personer delar på makten. 

Med fler medlemmar kan vi skapa en starkare och stabilare organisation som inte hänger på ett fåtal enskilda medlemmars otroliga men likväl begränsade engagemang. LUF har bäst politik, vi borde kunna övertyga fler om att bli medlemmar i vår rörelse. Vi borde kunna ta plats efter MUF och SSU som sveriges tredje största ungdomsförbund. 

Det är först när Liberala Ungdomsförbundet är en stark och stabil rörelse med många och erfarna medlemmar som vi har kraften att kliva in i partiet och erövra makten. För varje extra LUFare som går på Liberalernas nomineringsmöten, årsmöten och styrelsemöten över hela landet får LUF mer inflytande. När LUF kan mobilisera fler medlemmar till partimötena för att sätta våra kandidater högt upp listorna till såväl landsmöte, partiråd och valet 2026 har vi förutsättningar att ta över partiet och styra agendan. Ett starkt LUF kan göra Liberalerna till ett parti som betonas av frihet, modernitet och framtidsoptimism. Vi kan skapa ett nytt Liberalerna, men det krävs långsiktigt arbete för nå dit.

När Liberalerna blivit ett modernt, framtidsoptimistiskt och äkta liberalt parti, finns det möjligheter att vinna val. När Liberalerna erbjuder väljarna ett alternativ till polarisering och gamla skiljelinjer, så kan Liberalerna segra. Det finns en framtid där liberalerna är en riktig maktfaktor och friheten sätter agendan. Vägen dit är lång, låt oss ta första steget tillsammans.

Anton Holmlund
Kandidat till förbundsordförande