Kan liberalismen rädda världen?

Lovis Lindquist
Skribent

Liberaler är sällan sena med att måla upp liberalismen som världens bästa grej som kommer göra världen till ett paradis, trots att vi inte verkar kunna enas om en definition av den. Faktum är att vi ibland har samma självförtroende som en nyfrälst kommunist, inte minst i LUF-sammanhang. Kanske är liberalismen bäst, det råder ändå någon form av konsensus om att den liberala demokratin möjliggjort välmående och välstånd. Men den är självklart inte perfekt och det är världen också ganska överens om. Varför skulle vi annars prata om världens undergång samtidigt som liberalismen segrar i många delar av världen? Kanske ska vi liberaler rannsaka oss själva och fråga oss om liberalismen verkligen kommer rädda världen?

För att svara på den frågan måste vi definiera vad liberalism är. Det finns olika typer av liberalism men vissa värderingar förenar dem. I LUF:s handlingsprogram från 2019 står det bland annat att “Liberalismen erkänner varje människas lika och okränkbara värde samt rätt till liv, frihet och egendom”, något som kan appliceras på såväl libertarianism som socialliberalism. Vikten av frihet, oavsett om det gäller valfrihet eller frihet från tvång, är också något som alla liberaler kan skriva under på. Men kan verkligen en libertarian och en socialliberal enas om vad som är tvång? Det här lämnar oss med en så bred definition av vad liberalism att den nästan är intetsägande.

Att jorden kommer gå under är ett faktum, när solen dör kommer inget liv att finnas, men hur kommer världen som vi känner den att gå under? Om den ens gör det. Klimatkollaps är nog det scenario som känns mest aktuellt, att klimatförändringarna kommer leda till flyktingkris, politisk instabilitet och brist på mat som i sin tur kommer leda till att civilisationen, som vi känner den, kollapsar. Det scenariot känns apokalyptiskt och som liberal vill jag vara optimist. Att klimatförändringarna kommer leda till katastrofer är ett faktum men mänskligheten har klarat sig, och lyckats förbättra världen, efter katastrofer. Digerdöden och andra världskriget är bara två exempel på detta. Varför skulle det vara annorlunda med klimatförändringarna?

Oavsett huruvida världen kommer gå under eller inte står världen inför stora utmaningar, varken klimatförändringarna eller politisk instabilitet går att ignorera. Frågan är om liberalismen kan möta de utmaningarna. Som jag tidigare nämnt är liberalismen en bred ideologi som inte verkar ha några konkreta lösningar. Det gör den till mer av en filosofi än ett verktyg man kan jobba med. Kan en filosofi verkligen rädda världen? Det är klart att liberaler har utvecklat konkreta förslag på hur vi ska exempelvis ska minska koldioxidutsläppen men om man någon gång befunnit sig i ett rum med fler än en liberal eller besökt Liberalernas interna Facebookgrupper inser man snabbt hur svårt det är för liberaler att komma överens om något överhuvudtaget. Det slutar ofta i en diskussion om vad som är liberalt och inte. Hur ska liberalism rädda världen om vi inte ens kan enas om vad liberalism är?

Liberalism är dock inte bara sämst. Den kommer inte rädda världen men det kommer knappast någon annan ideologi heller. Om socialdemokratin inte räddat Sverige hittills lär de knappast göra det inom en snar framtid och vissa ekofascister hävdar att folkmord och diktatur kan vara det enda sättet att rädda klimatet på. Även om liberalism kanske saknar lösningar kan den göra världen till en bättre plats medan den går under och anser, till skillnad från ekofascism, att människor faktiskt har ett värde. Som liberal tycker jag att det finns ett värde i att se varje enskild människa och sträva efter att hen ska kunna forma sitt liv som hen vill och att liberalism är den enda ideologi som gör detta möjligt. Vad är annars meningen med att ens finnas till? Det kanske är så att liberalismen fokuserar mer på att rädda mänskligheten än att rädda jorden, vilket kan ses som själviskt, men för att rädda oss själva måste vi rädda jorden först och det ger hopp om att liberala lösningar på stora problem kommer.

Världen står inför stora utmaningar men den kommer knappast gå under, mänskligheten är starkare än vi tror. I dagsläget har inte liberalismen svaret på allt men självbevarelsedriften kan vara den drivkraft som gör att vi snart får ett svar. Andra ideologier kanske har lösningar men de verkar inte värdesätta människan och hennes liv i samma utsträckning som liberalismen. Det kan ses som själviskt att tänka på oss människor men vad är meningen med att rädda världen om vi inte får vara med på tåget?

Lovis Lindquist
Skribent Liberal Ungdom