En liberal princip om rättvisa

Att förklara vad politik är för en femåring kan låta enkelt men visade sig i praktiken vara svårt. Detta fick jag nyligen erfara när min brorsson ville veta om jag också jobbade med sport som hans pappa eller något annat. Jag svarade att jag jobbar med politik, vilket naturligtvis inte sa en femåring någonting. Jag försökte därefter förklara att politik handlar om hur samhälle ska se ut men av reaktionen att döma var även det svaret obegripligt. I ett sista tappert försök sa jag att i samhället finns det en massa saker, bilar på gatorna, flygplan i luften, små hus och stora hus. Politik handlar om hur vi ska skapa bra bilar och hus, och att vi bestämmer oss för vilka människor som ska få vad.

Jag tror inte min brorson förstod vad politik är. Men det som har gnagt i mig sen dess är inte min brorsons oförståelse eller hur usel jag är på att förklara saker för barn. Det som gnagt i mig är egentligen svaret på den enkla frågan; vad är politik?

För att svara på frågan behöver man välja nivå. Politisk filosofi är exempelvis inte samma sak som parlamentarisk politik. Partipolitisk kommunikation är inte samma sak som när Fridays for Future ägnar sig åt opinionsbildning i klimatfrågan, osv. Men genom (nästan) allt som rör politik löper en röd tråd; rättvisa.

Kärnan i rättvisa är lika tidlös som den är ofrånkomlig. Vem förtjänar vad? I mitt försök att förklara politik för en femåring ville jag beskriva vad som länge varit kärnan i modern politik. Hur får vi kakan att växa (tillväxt) och hur ska den fördelas (rättvis fördelning). Internationellt, och inom politisk filosofi, är rättvisa ofta det mest centrala begreppet. Det är ingen slump att liberalen John Rawls moderna klassiker från 1971 har titeln ”A theory of Justice”, eller att hans uppföljare innan han gick bort heter ”Justice as Fairness: A Restatement”.

I Sverige är dock diskussionen om rättvisa märkligt frånvarande. Vi diskuterar gärna idéer om jämlikhet och frihet, men när hade vi sist ett ordentligt politiskt samtal om rättvisa? Ta exempelvis frågan om rättvis lön. Hur mkt förtjänar barnmorskorna på BB eller personalen som sköter om våra äldre i lön? Vi är nästan så pass ovana att diskutera rättvisa kopplat till löner att vi kan bli lite obekväma, känna att det är något fel på frågan.

Om vad rättvisa är eller inte är behöver ni inte mig för. Er idétradition har en rik och bred historia av att diskutera rättvisa med gott om tänkare på ämnet (även om jag råder er att ta inspiration från universiteten när ni väljer litteratur framför det som lobbyisterna från näringslivet vill att ni lär er). Det jag istället vill lyfta fram är att om politikens utgångspunkt är rättvisa så kommer det visa sig att vi har en del gemensamt.

Filosofen G A Cohen beskriver i sin bok ”Why not socialism?” tre principer om lika möjligheter, en central idé för teorier om rättvisa. Den första är den borgerliga principen som säger att lika möjligheter handlar om att samhällets formella regler och lagar ska utformas så att alla har lika möjligheter att lyckas. Den andra principen som går längre kallar han den vänsterliberala. Enligt den ska alla ha samma möjligheter även oavsett vilken familj eller social miljö man växer upp i, man ska inte straffas på grund av sin klasstillhörighet. Den tredje principen som går längst kallar han den socialistiska principen om lika möjligheter. Den vill kompensera för alla de ojämlikheter som uppstår av faktorer som individen inte kan välja själv, exempelvis biologiska förutsättningar eller ren otur i livet.

G A Cohen själv är socialist och förespråkar den tredje, men det hör inte hit. Vad som däremot gör det är att såväl jag som liberaler är överens om att den vänsterliberala principen är en rimlig grund att bygga ett samhälle på.

Vi tycker inte att människors framtid ska avgöras av vilka deras föräldrar är. Vi vill inte att en individs livsöde ska vara resultatet av faktorer eller händelser bortom val eller påverkan. Vi vill att slit och prestation ska löna sig, oavsett om man sliter häcken av sig inom sjukvården, polisen eller som egen företagare.

Skulle vi ta innebörden av rättvisa på allvar skulle det innebära stora förändringar av vårt samhälle. Skolan skulle förändras, så även arbetsmarknaden, pensionerna och skattesystemet. Klimathotet skulle få en helt annan seriositet än idag.

Men exakt hur ser en rättvis politik ut? Vilka förändringar av samhället kräver rättvisan?

En orsak till att diskussionen om rättvisa saknas är för att liberaler som historiskt varit en av rättvisans bärare numera har tystnat. Jag hoppas den tystnaden når sitt slut. För en sak är säker, om liberaler börjar diskutera rättvisa så kommer andra vara tvungna att följa efter. Och den som äger frågan om rättvisa, den äger framtiden.

Payam Moula
Filosof och chefredaktör för tidningen Tiden