Vår sista chans att bullshitbefria klimatpolitiken är nu

Robin Eek
Skribent

Vi går nu – på riktigt – in ett nytt årtionde. Det ligger då särskilt nära till hands att reflektera över sin egen plats i historien. Den som bläddrar genom historieböckernas skildringar av storkrig och revolutioner upplever det lätt som omöjligt att fylla föregående generationers enorma skor. För vilka ärofyllda kamper ska vår generation föra? Det finns ingen Bastiljen att storma, ingen rösträttskamp att föra, ingen Berlinmur att riva. Vilka stordåd ska vår generation uträtta för att våra namn ska kunna läsas i framtida historieböcker?

Kom ihåg att även vår generation har ju en existentiell utmaning direkt framför oss: klimatkrisen. Årliga värmerekord slås på löpande band, glaciärer och havsisar krymper och på många håll i världen märks det förändrade klimatet redan påtagligt. Riskerna för krig, konflikter och flyktingströmmar till följd av ett förändrat klimat är svåra att överdriva. Misslyckas mänskligheten med att ställa om våra fossila samhällen öppnar vi dörren för död och katastrof åt alltför många framtida generationer.

Tiden att agera är nu. 2020-talet kommer att gå till historien som den moderna civilisationens största vägskäl. Tillräckligt många årtionden har redan passerat då vi har känt till hotet vi står inför utan att agera. Om nittiotalet ägnades åt medvetandegörande, nollnolltalet åt diskussion och tiotalet åt löften så måste tjugotalet ägnas åt lösningar. Alla vi som lever idag har ett gemensamt ansvar att hindra en klimatkatastrof. Vi har ett individuellt ansvar att kräva, stödja och efterleva de kollektiva åtgärder vårt klimat desperat behöver. Tillsammans måste vi snabbt vända trenden genom stora, strukturella förändringar. Dessvärre lyser dessa verkliga lösningar idag med sin frånvaro. Världens totala utsläpp ökar fortfarande. Möjligheten att nå Parisavtalets målsättning om högst 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid verkar allt mer avlägset.

Allt fler länder utlyser symboliska klimatnödlägen. Samtidigt tycks inte någon verklig krismentalitet ha infunnit sig hos världens ledare. Svenska politiker har fastnat i vacker retorik och ineffektiv plakatpolitik. Istället för att bedriva modig, bullshitbefriad klimatpolitik ägnar sig alltför många åt partipolitiskt käbbel om innanför-boxen-reformer som i slutändan varken gör till eller från.

För vad betyder egentligen nödläge? Ett nödläge måste innebära att alla tänkbara åtgärder ligger på bordet. Att gamla sanningar inte tillåts hindra nödvändiga förändringar. Att inga ideologiska skygglappar får skymma vad som i praktiken måste göras. Att inga särintressen tillåts gå före vår gemensamma överlevnad. Det innebär att politikens inriktning måste vara pragmatisk i stunden, för att säkra överlevnad i längden.

Detta innebär att anhängare av samtliga ideologier måste vara beredda att slakta heliga kor. Varje politiskt läger bär ett ansvar att rannsaka sin egen politik. Den gröna rörelsen måste våga ifrågasätta rimligheten i sitt kärnkraftsmotstånd, så länge som alternativet utgörs av fossila energikällor. Agrara partier måste omvärdera hållbarheten i det industriella storjordbruk de försvarar. Högern måste sluta att ägna sig åt klimatförnekelse och orealistisk teknikoptimism.

Även vi liberaler har frågor som måste få ställas, diskussioner som måste få föras. Är oändlig tillväxt verkligen möjlig, eller ens önskvärd, så länge som världsekonomin är fossil? Är äganderätten verkligen helig? Hur ser långsiktiga, liberala alternativ till konsumtionshets och rå, exploaterande kapitalism ut?

Liberalismen uppstod i en annan tid, med andra förutsättningar och andra utmaningar än idag. Konceptet att industrialiseringens välstånd – och ytterst människans driftighet och innovationskraft skulle ha klimatmässiga baksidor var då främmande. Vi måste därför idag våga offra viss liberal renlärighet för att lösa klimatutmaningen vi står inför här och nu, på riktigt. 2020-talet måste bli den brytpunkt då vi väljer att agera. Inte för att vi ska skrivas in i framtidens historieböcker, utan för att de överhuvudtaget ska kunna skrivas.

Robin Eek
Skribent Liberal Ungdom