Bort med kapitalismen

Martin Norrby
Gästskribent

Ni har alla hört det. På historielektionerna i grundskolan
så lärde man sig att välståndet från den industriella revolutionen och “uppkomsten” av kapitalismen berodde på teknologiska uppfinningar som järnvägen, spinnmaskinen eller kolframställning. Ackumuleringen av kapital la helt enkelt grunden till att vårt välstånd ökade från 1800-talet och framåt. “Ackumulera, ackumulera! Det är Moses och profeterna.” som Marx beskrev det. Men allt det där är fel. Med hjälp av ekonomihistorikern och liberala superhjälten Deirdre McCloskey och hennes nya bok Liberalism ska jag visa att det är idéer och inte kapital som skapade vårt välstånd.

Först och främst, kapital har alltid funnits i alla tider – från stenålderns yxor till kinesiska muren – men vad gör vår tid annorlunda? Svaret McCloskey ger är att ekonomhistoriker är överens om att från 1800 och framåt har vi blivit 3000-10 000% rikare. Inte en eller två gånger rikare utan mellan trettio till hundra gånger rikare. Tänk på saker som “Billig mat. Stora lägenheter. Läskunnighet. Antibiotika. Flygplan. P-piller.

Universitetsutbildningar.” Den här välståndökningen har hon döpt
till “the Great Enrichment”. Och det särskiljer historien som är i princip “en tablå över människans brott och lidande” som Voltarie sa. Människor innan vår tid levde i obeskrivlig fattigdom på ungefär 1-3 dollar om dagen. Tänk att bara leva på en kaffe latte om dagen. Vissa perioder kunde karaktäriseras av rikedom men de var endast begränsade och temporära och gick snabbt tillbaka i fattigdom igen. Exempelvis har nationalekonomen Angus Maddison beräknat att välståndet från år 1 till år 1820 ökade med ungefär 50%. Jämför det med “the Great Enrichment”.

Tillbaka till ordet kapitalism. Det ordet är vad McCloskey kallar för den nederländska termen “tiggarnamn”. Det är ett namn som används för att smutskasta en grupp men som sedan appropriera det för att använda det stolt. Exempelvis ordet “queer” eller “whig” i England. Detta är eftersom ordet “kapitalism” kommer från Marx efterföljare men har istället börjat användas av oss stolta liberaler. Vår kampanj om att vara “Både feminist och kapitalist” kan man också ta som ett exempel. Det vi borde mena med den kampanjen är att vi tycker de idéer som kapitalismen bygger på är viktiga och inte själva kapitalet. Vi är LUF, inte Unga Aktiesparare.

Hennes alternativ till ordet “kapitalism” är istället “innovism”. Som ni kanske förstår har innovation en större betydelse här. McCloskey beskriver hur innan 1800-talet så uppmuntrades inte människor att uppfinna eller att skapa nytt. Att skapa ett helt nytt system för containertransport eller sälja Big Macs skulle vara helt otänkbart eftersom det inte uppmuntrades. Istället fanns det bara två sätt att bli rik på: med militär makt inom armén eller andlig makt i kyrkan. För McCloskey innebär innovismen en möjlighet för vanligt folk att pröva lyckan på en marknad och se om de kan bli “kommersiellt prövade framsteg”. Människor med idéer kunde bli en Kamprad eller en Rockefeller men också starta en frisörsalong eller sälja skor. I så fall blir kapital endast ett mål för att förverkliga idéerna. Idéer kom först, sen kapital.

Men denna nya term skulle också gynna oss ännu mer med tanke på att innovismen inbegriper liberalismens intåg i Europa enligt McCloskey. Om man är villig att anse att fattiga människor har idéer som de vill förverkliga måste man också låta dem. Därför ser McCloskey hur Kinas ekonomiska mirakel började när man lät människor själva välja sitt ekonomiska öde. När människor fick större frihet att starta företag, flytta in till städerna och bort från det kollektivistiska jordbruket och komma med egna idéer började rikedomen flöda. Men Zimbabwe däremot har inte upplevt samma välståndökning trots allt kapital från Väst och det är eftersom dem inte gett sitt folk frihet. 80% av befolkningen lever i arbetslöshet samtidigt som regeringen skapar ett sprillans nytt rymdprogram. Nej, det världen behöver är det McCloskey redogör som Adam Smiths plan “för [social] jämlikhet, [ekonomisk] frihet och [juridisk] rättvisa”. Oavsett mängden kapital kan det inte lyckas utan frihet.

Det brukar vara lättare att ändra på människors åsikter än deras terminologi. Men låt oss för en gång skull förkasta detta ordet “kapitalism” som både är historisk och vetenskapligt inkorrekt och som dessutom är ett namn våra fiender gett oss. Innovismen visar istället att frihet har fungerat och kommer fungera.